Electrical & Electronics

Namen eko-oblikovanja (električnih in elektronskih) izdelkov je zmanjšanje negativnih vplivov teh izdelkov na okolje v njihovem življenjskem ciklu. To lahko storimo že v najzgodnejši fazi s pravilnim oblikovanjem.

Beseda “eko” se navezuje na ekološke kakor tudi na ekonomske vidike oblikovanja izdelkov, njihove proizvodnje in uporabe. Industrija električnih in elektronskih izdelkov je v evropskem gospodarstvu med najpomembnejšimi. Elektronski izdelki so navadno zelo kompleksni, zaradi česar je pri eko-oblikovanju treba upoštevati številne dejavnike, ki so med seboj tesno povezani.

Med pomembnejšimi dejavniki za okolje je stopnja porabe energije izdelkov skozi njihov celoten življenjski cikel. Za izdelke z nizko porabo se pogosto uporablja izraz “zelen”. Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), kot je npr. Internet stvari (IoT), hitro narašča, s tem pa narašča tudi njihova poraba energije. Oblikovati in uporabljati bi morali zelene IKT z napravami in opremo nizke moči. Energetska učinkovitost drugih električnih in elektronskih izdelkov ter sistemov je prav tako pomembna na področju razsvetljave (novi viri svetlobe, kot so LED-svetila, organska LED-svetila), ogrevanja, transporta (e-mobilnost), proizvodnje (pametne tovarne oz. tako-imenovana Industrija 4.0), proizvodnje in prenosa energije (pametna omrežja), in drugega.

Drug pomemben dejavnik je količina redkih zemeljskih elementov (materialov), katerih viri so omejeni in ki se uporabljajo za elektronske izdelke ter njihovo izdelavo. Nekateri izdelki in materiali so tudi nevarni (ali strupeni) za zdravje ljudi, živali, rastlin in okolja nasploh (sevanje, izpusti delcev in plinov). Njihovo uporabo bi bilo treba omejiti ali celo ustaviti. Omejene vire čiste vode je treba uporabljati zelo skrbno, hkrati pa preprečevati onesnaževanje. Zmanjšanje velikosti in teže izdelkov s pomočjo oblikovanja pripomore k manjši porabi materialov. Z nadaljnjim razvojem 3D-tiskanja fizičnih naprav, elektronskih komponent in vezij z makro-ravni na nano-raven se bodo izdelki prav tako zmanjševali. Klasične materiale bodo v mnogih primerih zamenjale organske elektronske komponente, programsko definirani izdelki (kot so programsko definirana omrežja) pa bodo ob istih fizičnih napravah (strojni opremi) oz. infrastrukturi omogočali prilagodljivo sestavo in večjo uporabnost.

Eko-oblikovanje torej pripomore tudi k večji ekonomski učinkovitosti izdelkov. Prav tako krepi inovativnost in ustvarjalnost na področju oblikovanja izdelkov in raziskav. Eko-izdelki so zato tudi varnejši in kakovostnejši, kupci pa so jim vse bolj naklonjeni. Na trgu obstajajo številne ekološke oznake za izdelke, ki zagotavljajo odlične, okolju prijazne lastnosti izdelkov.

Eko-oblikovanje mora prav tako upoštevati vidik ponovne uporabe izdelkov in materialov (recikliranje) ter posledično krepitve krožnega gospodarstva, ki omogoča trajnostni razvoj. Zaradi tega številne evropske države, pa tudi Evropska unija, podpirajo eko-oblikovanje izdelkov skozi ustrezne politike, bele knjige, direktive (IPPC, EuP, WEEE, RoHS) in standarde, ki jih pripravijo standardizacijske organizacije (ISO, IEEE, IEC, CIGRE, CENELEC za Evropo). Eko-oblikovanje pomeni, da so izdelki tudi v skladu z navedenimi dokumenti.

logo

© Copyright 2024 Ecosign | Privacy Policy | Cookie Policy

logo Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union
jQuery( function( $ ) { $("ul.vc_grid-filter li:first").css("display","none"); setTimeout(function() { $("ul.vc_grid-filter li:nth-child(2) a").addClass("vc_active").click() }, 1000); });

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account