Ecoevalind

Ecoevalind

ECOEVALIND je strokovno-znanstvena, nevladna, neodvisna in neprofitna organizacija, ki je pravna oseba s sedežem v Bukarešti v Romuniji. Poslanstvo Združenja je sprožanje in spodbujanje dejavnosti in projektov, ki prispevajo k preprečevanju, vrednotenju, spremljanju in odpravljanju negativnih vplivov industrijskih dejavnosti na okolje, ter nudenje podpore, obveščanje, usposabljanje in nudenje pomoči industrijskim akterjem pri uvajanju sistemov upravljanja okolja.

V združenje je včlanjenih okrog 450 strokovnjakov, okoljskih revizorjev in ocenjevalcev, kakor tudi pravnih oseb, ki imajo med svojimi zaposlenimi vsaj enega okoljskega ocenjevalca in enega revizorja. Člani organizacije imajo izkušnje na področju varstva okolja, vodenja projektov, izvajanja dokumentacije za upravljanje okoljskega zdravja, kakovosti in zdravja pri delu, pri izvajanju okoljske presoje in pri drugih specifičnih delih na področju varstva okolja.

Združenje je razdeljeno na dve organizacijski ravni: centralna enota in podružnice.

ECOEVALIND je bil partner v strateškem projektu “Kvalifikacija in certifikacija kompetenc za trajnostni razvoj”, ki sta ga v okviru Sektorskega operativnega programa za razvoj človeških virov financirala Evropski socialni sklad in romunska vlada.

logo

© Copyright 2022 Ecosign | Privacy Policy | Cookie Policy

logo Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union
jQuery( function( $ ) { $("ul.vc_grid-filter li:first").css("display","none"); setTimeout(function() { $("ul.vc_grid-filter li:nth-child(2) a").addClass("vc_active").click() }, 1000); });

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account