Okoljski akcijski programi že od leta 1971 nagovarjajo ES na področju varstva okolja, opredeljujejo prednostna področja in vključujejo okoljske cilje v druge politike, ki naslavljajo okoljska vprašanja. Leta 2013 je Evropska unija sprejela svoj 7. Okoljski akcijski program, s katerim je pozvala k ukrepom, ki bi še dodatno izboljšali okoljsko učinkovitost blaga in storitev v EU v njihovem življenjskem ciklu, kar vključuje tudi ukrepe za večjo ponudbo okoljsko trajnostnih izdelkov.

Poročilo o kazalcih okolja za leto 2014 je pripravila Evropska agencija za okolje (EEA) z namenom ovrednotenja ukrepov, osredotočenih na živila, oblačila in električne ter elektronske izdelke. Ekološke inovacije in ekološko oblikovanje so v poročilu navedeni kot ključni prehodni dejavniki, ki kažejo na to, kakšni bi lahko bili vzorci trajnostne proizvodnje in potrošnje v prihodnosti, saj se 80 % okoljskega vpliva izdelka določi že v fazi njegovega oblikovanja.

Poleg tega pa Sporočilo iz Bruggeja o okrepljenem evropskem sodelovanju na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2011 – 2012navaja, da je “… prehod na zeleno gospodarstvo prevladujoči trend, ki vpliva na potrebe po znanjih in spretnostih v številnih različnih zaposlitvah in sektorjih.

Poročilo EEA za leto 2014 navaja nekatere priložnosti v izobraževanju, ki bi vodile v spremembe sistemov trajnostne proizvodnje in potrošnje, in bi vključevale izobraževanje oblikovalcev o posledicah njihovih odločitev skozi celoten življenjski cikel izdelka. To bi lahko vključevalo tudi ozaveščanje o pritiskih, povezanih z različnimi surovinami, kakor tudi usposabljanje o izbiri materialov, večji ponovni uporabi in potencialnem oziroma morebitnem recikliranju.

poročilo EEA (Okoljski vplivi proizvodno-potrošnih sistemov v Evropi)navaja, da je evropsko gospodarstvo močno odvisno od trgovanja s preostalim delom sveta. Električni in elektronski izdelki, oblačila ter hrana so proizvodno-potrošni sistemi z globalnimi oskrbovalnimi verigami in velikimi deleži uvoza v gospodarstvo Evropske unije. Proizvodnja teh izdelkov v Evropi še vedno znatno prispeva (vendar vedno manj) k bruto domačemu proizvodu (BDP) in zaposlitvam, medtem pa ti sektorji še naprej naraščajo v številnih manj razvitih državah.

Medtem ko proizvodnja vse pogosteje poteka v tujih državah, faza oblikovanja ostaja v rokah evropskih oblikovalcev.

Skupni cilj je poudariti načine, s katerimi bi lahko prilagodili proizvodno-potrošne sisteme tako, da bi povečali družbene koristi in zmanjšali družbene stroške.

Ecosign

ECOSIGN je projekt, ki poteka v okviru akcije Koalicije sektorskih spretnosti, ki jo sofinancira program Evropske unije Erasmus+. Projekt se je začel izvajati 1. novembra 2015 in bo trajal do 31. oktobra 2018, njegov cilj pa je ustvariti partnerstvo eko-inovacijskih spretnosti v štirih evropskih državah (Sloveniji, Španiji, Romuniji in Italiji). Projekt bo naslavljal pomanjkanje znanja oblikovalcev iz treh gospodarskih sektorjev, ki jih izpostavlja Poročilo o kazalcih okolja za leto 2014: prehrambena embalaža, elektronski izdelki in tekstil oziroma oblačila.

Projekt ECOSIGN bo omogočil industrijskim oblikovalcem iz omenjenih sektorjev zmanjšati vpliv na okolje v življenjskem ciklu izdelkov že od najzgodnejše faze oblikovanja, vključno z uporabo surovin in naravnih virov, proizvodnjo, embalažo, transportom, odlaganjem in recikliranjem, pri čemer se je treba izogniti tveganju za neusklajeno načrtovanje izdelkov, ki bi lahko imelo negativen vpliv na okolje (na primer, odprava strupenih snovi ne sme voditi v večjo porabo energije).

Najpomembnejši cilji tega povezovanja so priprava novega skupnega učnega načrta in programa usposabljanja za evropske “eko-oblikovalce”, v okviru katerega bodo dobili znanja in spretnosti na področju okoljskih tehnologij. Prav tako bo projekt omogočil oblikovalcem iz enega specifičnega sektorja, da se preusmerijo v dejavnosti v drugem sektorju.

Ciljne skupine so:

  • Študenti poklicnega izobraževanja
  • Oblikovalci embalaže hrane
  • Modni oblikovalci in oblikovalci industrijskega tekstila
  • Oblikovalci elektronskih/električnih izdelkov

Cilji projekta ECOSIGN bodo prispevali k Agendi za nove spretnosti in zaposlitve, pobudi Evropske komisije, da bi do leta 2020 dosegla cilje za zaposlovanje, in sicer tako, da bi ljudi opremila s spretnostmi, potrebnimi za današnja in jutrišnja delovna mesta, ter da bi izboljšala pogoje za nastanek novih delovnih mest.

Ker je to področje zelo široko in zahteva večsektorski pristop, partnerji projekta prihajajo iz različnih držav in imajo znanja o ekoloških inovacijah v različnih sektorjih, saj delujejo kot raziskovalni centri in združenja, izobraževalne ustanove ali organi, kot so centri poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter neodvisni certifikacijski organi.

pack
textile
tech

FOOD PACKAGING

TEXTILE & CLOTHING

ELECTRICAL & ELECTRONICS

Project Partners

tecos

Tecos

Slovenian Tool And Die
Developement Center

feri

Feri

University Of Maribor

CPI

Cpi

Institute Of The Republic Of Slovenia
For Vocational Education And Training

cetem

Cetem

Technical Research Centre Of Furniture
And Wood Of The Region Of Murcia

ctc

Ctc

Centro Tecnológico Nacional
De La Conserva Y Alimentación

sef

Cnfpo-sef

Servicio Regional De Empleo Y Formación
Región De Murcia

cetntrocot

Centrocot

Innovation Experience

clubtextec

Texclubtec

aicqsicev

Aicq Sicev

cfpms

Csfpm

Sectoral Commettee For Vocational Training
In Environmental Protection

iba

Iba

Bucharest

Ecoevalind

Ecoevalind

Experts Committee

[ SECTORS ]

News & Events

3

Oct 16

Newsletter n. 2

Zaradi tega je ECOSIGN-ekipa ustvarila četrtletno glasilo, v katerem se bodo izmenjevali znanje in informacije iz teh sektorjev, s čimer se bo zmanjšal okoljski vpliv izdelka v njegovem življenjskem ciklu, kar vključuje tudi uporabo surovin in naravnih virov, proizvodnjo, embalažo, transport, odlaganje in recikliranje.

Več informacij o temi eko oblikovanja je mogoče najti na spletni strani projekta Ecosign, na Twitterju, Facebooku in Linkedinu.

Projekt se bo zaključil 31. oktobra 2018, njegov glavni cilj pa bo priprava novega skupnega učnega načrta in programa usposabljanja za evropske “eko-oblikovalce”, v okviru katerega bodo pridobili znanja in spretnosti na področju okoljskih tehnologij.

ECOSIGN Newsletter no 2_SLO

E-Learning

Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg

To delo avtorja ECOSIGN konzorcija je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-ND 4.0)

Follow Ecosign Now!

logo

© Copyright 2024 Ecosign | Privacy Policy | Cookie Policy

logo Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union
jQuery( function( $ ) { $("ul.vc_grid-filter li:first").css("display","none"); setTimeout(function() { $("ul.vc_grid-filter li:nth-child(2) a").addClass("vc_active").click() }, 1000); });

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account