UM FERI

feri

Faculty of Electrical Engineering and Computer Science,
Maribor, Slovenia

Website:
www.feri.um.si/en/
www.um.si/en

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI) je ena izmed vodilnih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov v Sloveniji s področja elektrotehnike, računalništva in informatike. Na UM FERI posredujemo študentom znanja, temelječa na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu ter jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Utrjujemo položaj mednarodno prepoznavne univerzitetne izobraževalne in raziskovalne ustanove na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, medijskih komunikacij, telekomunikacij in mehatronike v srednji Evropi, ki bo kakovostna in privlačna za dodiplomske in podiplomske študente iz Slovenije in mednarodnega prostora.

Študij

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ponuja 10 dodiplomskih, 7 magistrskih in 10 doktorskih študijskih programov iz področja elektrotehnike, računalništva, informatike, medijskih komunikacij, gospodarskega inženirstva in mehatronike. Na Univerzi v Mariboru uporabljamo merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu ECTS. V akademskem letu 2014/2015 je na UM FERI študiralo 2135 študentov. Do 10 % vpisa na študijske programe je na voljo za študente brez slovenskega državljanstva.

Raziskovanje

Ena izmed temeljnih nalog Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je raziskovanje. UM FERI je registrirana kot raziskovalna ustanova z 14 raziskovalnimi enotami na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Raziskovalno delo na fakulteti je organizirano v 8 raziskovalnih programov financiranih iz proračuna Republike Slovenije.

logo

© Copyright 2022 Ecosign | Privacy Policy | Cookie Policy

logo Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union
jQuery( function( $ ) { $("ul.vc_grid-filter li:first").css("display","none"); setTimeout(function() { $("ul.vc_grid-filter li:nth-child(2) a").addClass("vc_active").click() }, 1000); });

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account