CNFPO-SEF

sef

Servicio Regional De Empleo Y Formación
Región De Murcia

Website: www.sefcarm.es

Regionalna služba za zaposlovanje in usposabljanje (SEF) regije Murcia je neodvisen upravni organ, ki je zadolžen za spodbujanje, razvoj in uveljavljanje regionalne politike trga dela (zaposlovanje, poklicno usmerjanje, usposabljanje). Združuje 25 uradov za zaposlovanje in Nacionalni center poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Njen cilj je tako združevati politike usposabljanja s politikami, usmerjenimi k spodbujanju stabilnih in kakovostnih zaposlitev.

SEF združuje regionalna sredstva in storitve, povezane z zaposlovanjem in usposabljanjem. Svoje dejavnosti usklajuje z drugimi javnimi ustanovami, hkrati pa deluje kot orodje združevanja družbenih akterjev pri izdelavi in oblikovanju strategij zaposlovanja, usposabljanja in regionalnega razvoja.

logo

© Copyright 2022 Ecosign | Privacy Policy | Cookie Policy

logo Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union
jQuery( function( $ ) { $("ul.vc_grid-filter li:first").css("display","none"); setTimeout(function() { $("ul.vc_grid-filter li:nth-child(2) a").addClass("vc_active").click() }, 1000); });

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account