CPI

CPI

Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training,
Kajuhova 32U, Ljubljana, Slovenia

Email: info@cpi.si 
Website: www.cpi.si/en/

Institutul Republicii Slovenia pentru Educație și Formare Profesională (CPI) este instituția centrală din domeniul educației și formării profesionale. A fost fondat în 1995 de către Guvernul Republicii Slovenia (Ministerul Educației și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Afacerilor Sociale și Egalității de Șanse); co-fondatorii săi au fost Camera de Comerț și Industrie a Sloveniei și  Camera de Meserii și Antreprenoriat a Sloveniei.

Acesta este responsabil cu legătura între partenerii sociali și oferă sprijin în dezvoltarea, cercetarea, implementarea și procesele sistemice care contribuie la calitatea educației și a formării profesionale pentru cetățenii din Slovenia, în contextul învățării pe tot parcursul vieții. CPI contribuie astfel la dezvoltarea indivizilor și a societății în ansamblu.

Obiective

Obiectivele de bază ale institutului includ crearea de platforme metodologice pentru dezvoltarea EFP in Slovenia. Institutul angajează experți cu înaltă calificare în domeniul dezvoltării standardelor ocupaționale, dezvoltarea planului de studii, instruirea formatorilor, producerea de materiale de instruire și evaluare și monitorizarea sistemului educațional. Activitatea Institutului se referă la următoarele domenii:

 • Dezvoltarea Cadrului Național de Calificare în conformitate cu Cadrul European de Calificare
 • Studii privind tendințele de dezvoltare pe piața muncii
 • Pregătirea standardelor ocupaționale care constituie baza pentru pregătirea programelor de studii pe baza competențelor
 • Instruirea consultanților în procesul de recunoaștere și validare a studiului formal și non-formal
 • Dezvoltarea de metodologii pentru modulul structurat şi dezvoltarea de competențe și rezultate, pe baza programului de studii pentru învățământul secundar profesional și de formare (2 ani, 3 ani și 4 ani pentru programul de studii EFP)
 • Dezvoltarea de noi modalități de evaluare (instrumente pentru evaluarea competențelor și instrumente de evaluare a studiilor anterioare)
 • Monitorizarea și evaluarea programelor de studii, examenelor finale și abordărilor didactice
 • Formarea continuă a cadrelor didactice, training și management școlar
 • Dezvoltarea asigurării calității în Sistemul Educațional din Slovenia
 • Dezvoltarea sistemului de credite în conformitate cu SECEFP
 • Oferă îndrumare și consiliere școlilor care implementează un nou program de studii
 • Cooperare internațională cu diferite instituții ale UE

 

Experiența și activitățile CPI au fost confirmate la nivel național și internațional prin includerea acesteia in rețele de dezvoltare și inserție a instrumentelor pe întreg teritoriul Uniunii Europene. CPI găzduiește Centrul Național Europass, Centrul sloven pentru asigurarea calității EFP (SIQA-VET) și Punctul Național de Referință, care oferă informații despre sistemul EFP. CPI realizează rapoarte pentru rețeaua CEDEFOP REFER-NET și este reprezentant național pentru EUROSKILLS. Începând cu 2009, CPI este și un punct național de coordonare pentru EQF și conduce proiectul pentru dezvoltarea Cadrului de Calificări din Slovenia.

Experții CPI sunt respectați atât în țară, cât și în străinătate și lucrează cu alți experți din țară și din străinătate în diferite proiecte naționale și internaționale.  În acest fel, ei își consolidează cunoștințele și câștigă experiență, contribuind astfel la dezvoltarea profesională și mai amplă a CPI.

logo

© Copyright 2022 Ecosign | Privacy Policy | Cookie Policy

logo Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union
jQuery( function( $ ) { $("ul.vc_grid-filter li:first").css("display","none"); setTimeout(function() { $("ul.vc_grid-filter li:nth-child(2) a").addClass("vc_active").click() }, 1000); });

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account