CPI

CPI

Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training,
Kajuhova 32U, Ljubljana, Slovenia

Email: info@cpi.si 
Website: www.cpi.si/en/

CPI je osrednja slovenska inštitucija, ustanovljena za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ustanovljen je bil leta 1995 iz strani Vlade RS (Ministrstvo za izobraževanj, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) ter Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije kot soustanoviteljici. Osnovne naloge CPI so opredeljene v Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (Ur.l. RS, št. 32/09).

Tretji (3) člen sklepa določa, da CPI opravlja naslednje naloge:

-razvoj kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,

– razvojno raziskovalne naloge na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,

– posodobitev in razvoj programov izobraževanja in usposabljanja,

– razvojno raziskovalno delo na področju analize trga dela,

– kvalifikacijske strukture in poklicnih standardov,

– priprava strokovnih podlag za razvoj certifikatnega sistema ter povezovanja formalnega in neformalnega sistema izobraževanja,

– strokovna podpora delovnim skupinam za razvoj

– poklicnih zmožnosti, kvalifikacij, poklicnih standardov, katalogov,

– razvoj metodologije za priznavanje kvalifikacij,

– pridobljenih v sistemu dela,

– spremljanje certifikatnega sistema,

– spremljanje mednarodne primerljivosti poklicnih kvalifikacij,

– opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega sistema, kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij,

– spodbujanje pridobivanja poklicnih kvalifikacij za

– nova poklicna in strokovna področja na vseh ravneh zahtevnosti,

– promocija certifikatnega sistema v sodelovanju spartnerji

– sodelovanje z drugimi partnerskimi institucijami v Evropski uniji,

– razvoj in dopolnjevanje metodologij na področju neposrednega in posrednega preverjanja znanja,

– razvoj strokovnih podlag za uresničevanje vseživljenjskega učenja in izobraževanja za trajnostni razvoj,

– priprava strokovnih podlag in izvajanje izobraževanja za nadaljnji strokovni razvoj učiteljev in izobraževalcev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,

– priprava strokovnih podlag za razvoj socialnega partnerstva,

– vodenje informacijskega središča poklicnih kvalifikacij,

– vodenje nacionalnega Europass centra,

– povezovanje v mednarodne mreže ter sodelovanje v mednarodnih aktivnostih in projektih,

– opravljanje podporne in svetovalne dejavnosti za programska področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,

– priprava in izdaja publikacij ter drugih informacijskih gradiv,

– organiziranje in izvajanje konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj,

– razvijanje in skrb za področje spodbujanja in uveljavljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,

– ima status pooblaščenega organa v Republiki Sloveniji za izvajanje projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja,

– priprava in spremljanje ukrepov za preprečevanje osipa in nudenje svetovalnih storitev.

Poslanstvo CPI je podpora in uresničevanje nalog nacionalnega pomena na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. CPI opravlja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo in je mesto, kjer se srečujejo, usklajujejo in povezujejo interesi države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Na CPI so zbrane nacionalne točke za različne mreže kot so: Nacionalna koordinacijska točka NKT SOK-EOK, Europass, Cedefopova mreža Referner, Equavet in Euroskills.

logo

© Copyright 2020 Ecosign | Privacy Policy | Cookie Policy

logo Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union
jQuery( function( $ ) { $("ul.vc_grid-filter li:first").css("display","none"); setTimeout(function() { $("ul.vc_grid-filter li:nth-child(2) a").addClass("vc_active").click() }, 1000); });

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account