Din 1971, Programele de acțiuni pentru mediu se adresează CE în domeniul mediului, identificând domeniile prioritare și integrând obiectivele de mediu în alte politici pentru rezolvarea problemelor de mediu. În 2013, UE a convenit al 7-lea Program de Acțiune pentru mediu, solicitând măsuri pentru îmbunătățirea performanței de mediu a bunurilor și serviciilor la nivelul UE pe întreg ciclul de viață, incluzând măsuri de creștere a ofertei de produse ecologice durabile.

Raportul indicator de mediu 2014, a fost înființat de către Agenția Europeană de Mediu (EEA), pentru a evalua astfel de măsuri, concentrându-se pe alimente, îmbrăcăminte și electrice și electronice Produse. Acest raport arată ecodesign-ul ca un factor de tranziție esențial care „lovește” în modul în care modelele de producție și consum durabile ar putea arăta în viitor.

În plus, Comunicatul de la Bruges privind dezvoltarea cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale pentru perioada 2011-2020 spune că “… tranziția către o economie ecologică este o mega tendință care afectează nevoile de calificare în multe şi diferite locuri de muncă și sectoare.

Raportul EEA 2014 oferă unele reflecții, viziuni pe termen lung și tranziții către sistemele de producție-consum durabile. Unii factori care permit de tranziție sunt:

– Inovare socială;

– Colaborare şi consum participativ;

– Prosumatori şi reţele inteligente;

– Eco-inovare şi eco-design (inovare tehnologică).

Mai mult de 80% din impactul asupra mediului al unui produs este determinat în faza de proiectare.

Raportul EEA 2014 indică anumite oportunități în educație pentru schimbarea unui sistem de producție-consum durabil, cum ar fi educarea designerilor cu privire la implicațiile lor pe întreg ciclul de viață al produsului. Aceasta ar putea include creșterea gradului de conștientizare cu privire la presiunile asociate diferitelor materii prime. S-ar putea include, de asemenea, instruiri cu privire la modul de selectare a materialelor și creșterea potențialului de reutilizare și eventuală reciclare.

Al 3-lea Raport EEA (Impactul asupra meciului al sistemelor de producţie-consum în Europa) indică faptul că economia UE este foarte dependentă de comerţul cu restul lumii. Bunurile electrice şi electronice, îmbrăcămintea şi alimentele sunt sisteme de producţie-consum cu lanțuri de aprovizionare globalizate și ponderi mari ale importurilor pentru economia UE. Producerea acestor bunuri în Europa încă contribuie semnificativ (dar în descreştere) la produsul intern brut (PIB) și locurile de muncă, în timp ce aceste sectoare continua să crească în multe țări mai puțin dezvoltate. Dacă etapa de producție este tot mai des efectuată în străinătate, faza de proiectare este realizată în principal de către designeri europeni.

Obiectivul general este de a evidenția modalitățile prin care sistemele de producție-consum pot fi ajustate pentru a spori beneficiile sociale și a minimiza costurile sociale.

Ecosign

ECOSIGN este un proiect de cercetare co-finanţat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, care a început la data de 1 noiembrie 2015 şi se va încheia la data de 31 octombrie 2018.

Scopul acestui proiect va fi de a crea un parteneriat de abilităţi în eco-inovare în patru țări europene (Slovenia, Spania, România și Italia), cu scopul de a rezolva lipsa cunoștințelor designerilor care provin din trei sectoare economice: ambalarea produselor alimentare, produse electronice și textile/îmbrăcăminte.

ECOSIGN va permite designerilor industriali să reducă impactul asupra mediului pe parcursul ciclului de viaţă al unui produs încă din prima fază a proiectării, incluzând utilizarea materiilor prime şi a resurselor naturale, fabricarea, ambalarea, transportul, eliminarea şi reciclarea, evitând riscul planificării necoordonate a produsului, care ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului (de exemplu, eliminarea unei substanțe toxice nu ar trebui să conducă la un consum mai mare de energie).

Principalele rezultate ale acestui parteneriat vor fi un nou curriculum comun și un curs de formare pentru eco-designerii europeni, care vor adăuga aptitudini și competențe cu privire la tehnologiile de mediu. De asemenea, vor permite designerilor dintr-un sector specific să îşi poată schimba activitatea industrială în alte sectoare.

Grupurile ţintă sunt:

– Elevi ai profilului vocaţional

– Designeri din domeniul ambalajelor alimentare

– Designeri din domeniul modei şi industriei textile

– Designeri din domeniul bunurilor electrice/electronice

Scopurile și obiectivele ECOSIGN vor contribui la Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă, o inițiativă a Comisiei Europene în vederea atingerii obiectivului de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2020, prin „echiparea” persoanelor cu aptitudinile potrivite pentru locurile de muncă de astăzi și de mâine și îmbunătățirea condițiilor pentru crearea de locuri de muncă.

Cum tema este foarte largă și este nevoie de o perspectivă multisectorială, partenerii proiectului sunt din diferite țări specializate în eco-inovare în diferite sectoare, cum sunt: centre și asociații de cercetare, furnizori de educaţie şi autorități, cum ar fi centrele de Educaţie şi Formare Profesională sau organisme de certificare independente.

certification bodies.

pack
textile
tech

AMBALAJE ALIMENTARE

TEXTILE & ÎMBRĂCĂMINTE

ELECTRICE & ELECTRONICE

Project Partners

tecos

Tecos

Slovenian Tool And Die
Developement Center

feri

Feri

University Of Maribor

CPI

Cpi

Institute Of The Republic Of Slovenia
For Vocational Education And Training

cetem

Cetem

Technical Research Centre Of Furniture
And Wood Of The Region Of Murcia

ctc

Ctc

Centro Tecnológico Nacional
De La Conserva Y Alimentación

sef

Cnfpo-sef

Servicio Regional De Empleo Y Formación
Región De Murcia

cetntrocot

Centrocot

Innovation Experience

clubtextec

Texclubtec

aicqsicev

Aicq Sicev

cfpms

Csfpm

Sectoral Commettee For Vocational Training
In Environmental Protection

iba

Iba

Bucharest

Ecoevalind

Ecoevalind

Experts Committee

[ SECTORS ]

News & Events

21

Jun 18

Cursul de formare ECOSIGN: un instrument de ridicare a unei generații de designeri europeni de proiectanți ecologici

Proiectarea și producerea în mod responsabil a produselor în mod sigur și durabil, minimizarea impactului produselor asupra întregului lor ciclu de viață și asigurarea faptului că eliminarea lor reprezintă nașterea unui lucru nou, sunt concepte la baza cursului de formare pentru designeri ecologici elaborat în cadrul cadru al proiectului Ecosign, co-finanțat de programul Erasmus + al Uniunii Europene.

Pentru mai multe informații, citiți Newsltter n. 7 atașat.

ECOSIGN-Newsletter-no-7_RO

3

Oct 16

Newsletter n. 2

Proiectul ECOSIGN a creat o Alianţa pentru Ecoinovarea Competenţelor în patru ţări Europene (Slovenia, Spania, România şi Italia), cu scopul de a se adresa lipsei de cunoştinţe a designerilor din trei sectoare economice – ambalarea produselor alimentare, produse electronice şi ȋmbrcaminte/textile – în Ecodesign (design pentru mediu: este integrarea consideraţiilor de mediu în dezvoltarea de produse).

Pentru un astfel de motiv, echipa ECOSIGN a creat un buletin informativ trimestrial pentru a face schimb de cunoştinţe şi informaţii axate pe aceste sectoare, în scopul de a reduce impactul asupra mediului în timpul ciclu de viaţă al produselor, inclusiv utilizarea de materii prime şi resurse naturale, producţia, ambalarea, transportul, eliminarea şi reciclarea.

Mult mai multe informaţii despre Ecodesign pot fi găsite pe website-ul Ecosign, Twitter, Facebook şi Linkedin.

Proiectul Ecosign se va încheia la 31 octombrie 2018, cu rezultatul principal de a crea un nou curriculum comun şi un curs de instruire pentru Ecodesignerii Europeni care vor adaugă abilităţi şi competenţe pentru designeri privind tehnologiile de mediu.

ECOSIGN Newsletter no 2_ro

E-Learning

Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg

Această operă creată de ECOSIGN Consortium este pusă la dispoziţie prin Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-FărăDerivate 4.0 Internațional.

Follow Ecosign Now!

logo

© Copyright 2024 Ecosign | Privacy Policy | Cookie Policy

logo Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union
jQuery( function( $ ) { $("ul.vc_grid-filter li:first").css("display","none"); setTimeout(function() { $("ul.vc_grid-filter li:nth-child(2) a").addClass("vc_active").click() }, 1000); });

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account