TexClubTec

clubtextec

Viale Sarca, 223 – 20126 Milano

E-Mail: info@texclubtec.it
Website: www.texclubtec.it

TexClubTec je Italijansko združenje za inovativne tehnične tekstilije, katerega glavni cilj je širjenje znanja in izkušenj ter promoviranje italijanskih tehničnih tekstilij.

Je referenčna točka za podjetja na trgu, ki svojim članom ponuja koristno platformo, ki ni osredotočena zgolj na tehnologijo, temveč jim pomaga reševati težave vse od načrtovanja in razvoja izdelkov do njihovega lansiranja na trg.

Dejavnosti združenja so osredotočene na 3 glavna področja:

1. Širjenje znanja

o tehničnih in inovativnih tekstilijah, podpora podjetjem pri spremljanju trgov in sprotno obveščanje o novih surovinah in dogodkih.

Periodična glasila in izdajanje tehnične revije “Tex Innovation”;

Raziskave trga;

Poglobljene tehnološke študije;

Obveščanje o predpisih;

Konference o tehnoloških in znanstvenih dognanjih;

Kolektivna usposabljanja ali tečaji po meri.

nalizzati.

2. Krepitev mrež

in sodelovanja med podjetji, spodbujanje ustanovitve celotnih dobavnih verig, načrtovanje novih in inovativnih raziskovalnih projektov ter spodbujanje srečanj italijanskih in drugih evropskih podjetij.

Organizacija sestankov na teme skupnega interesa;

Predstavitev podjetij in delavnice;

Nacionalni in mednarodni raziskovalni projekti;

Povezovanje podjetij iz različnih držav;

Podpora pri udeležbi na dogodkih, ki jih podpirajo evropske ustanove znotraj tega sektorja.

3. Promocija

d

izdelkov članov, podpora pri njihovi predstavitvi na različnih področjih uporabe, njihova prodaja na italijanskem ali mednarodnem tržišču.

Skupni grozdi na najpomembnejših sejmih tega sektorja;

Mednarodne trgovinske misije.

logo

© Copyright 2022 Ecosign | Privacy Policy | Cookie Policy

logo Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union
jQuery( function( $ ) { $("ul.vc_grid-filter li:first").css("display","none"); setTimeout(function() { $("ul.vc_grid-filter li:nth-child(2) a").addClass("vc_active").click() }, 1000); });

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account